Møllendal får en av byens flotteste allmenninger

Møllendal allmenning kommer mellom Møllendalsveien (til høyre) og Store Lungegårdsvann.

Møllendal får en av byens flotteste allmenninger høsten 2017. Allmenningen vil strekke seg fra den nye Kunsthøgskolen i Bergen, som åpner i august 2017, og ned mot Store Lungegårdsvann.

Møllendal allmenning blir en helt ny storstue på 4500 kvadratmeter. Allmenningen skal bli et nytt byrom i et område som de siste årene har vært under utvikling fra nærings- til boligområde.

Bygges i to trinn

Bygging av allmenningen blir gjennomført i to trinn. Byggetrinn 1 er ferdig og omfattet grunnarbeider og midlertidig dekke.

Byggetrinn 2 starter opp i høst og omfatter en paviljong, grøntarealer og en oppholdsplass i tre ved sjøen. Byggetiden vil være cirka et år.

Grønn Etat i Bergen kommune har selv prosjektledelsen. Prosjektplanene er utarbeidet av TAG Landskap AS. Prosjektgruppen har bestått av ARK: TAG Arkitekter Bergen; RIE/RIV/RImiljø, RIvei, RILys: COWI as, RIB: Konstruksjonsteknikk as, Kunstner: Siri Leira.

Møllendal allmenning skal etableres fra Møllendalsveien og ned mot store Lungegårdsvann. Det skal også etableres et nytt byrom fra eksisterende strandpromenade og ut i selve vannet. Allmenningen er en forlengelse av plassen foran Kunsthøgskolen i Bergen.

– Det er gjennom design og materialbruk ønskelig å bygge opp et byrom hvor Møllendals egenart bevares og dyrkes, og hvor vannets rolle som kilde til rekreasjon forsterkes. Plassen skal bli en grønn og lun oppholds- og aktivitetsplass som tar hensyn til lokalklima, og synliggjør landemerker som Ulriken og Store Lungegårdsvann. Allmenningens form og uttrykk er bygd opp omkring en hovedretning fra fasaden til Kunsthøgskolen, og strekker seg helt ut i Store Lungegårdsvann med brygge- og badeanlegg, ifølge TAG Landskap AS sin prosjektbeskrivelse.

Skisse av det nye byrommet i Møllendal. Bilde TAG Landskap AS.

Skisse av det nye byrommet i Møllendal. Bilde TAG Landskap AS.

Grønn allmenning

Allmenningen er en del av det store landskapsrommet mellom Ulriken og Store Lungegårdsvann. Tanken er å la trærne fra Ulrikslien fortsette nedover allmenningen, med en gradvis fortynnet skog når man nærmer seg sjøen. Treplanting på Kunstallmenningen videreføres inn i Møllendal allmenning, og understreker sammenhengen. Treplantingen sammen med store gressflater vil gi plassen både grønt tak og golv, og skape lune oppholdsplasser i menneskelig skala samt gi plassen årstidsvariasjoner.

Soneinndeling

Allmenningen skal ifølge TAG Landskap AS deles inn i soner basert på lokalklimatiske og romlige analyser. Den indre sone er en åpen, multifunksjonell sone som kan romme daglig aktivitet og store arrangement, i tillegg til at det er en viktig sone for forbindelser på kryss og tvers. Ut mot Møllendalsveien blir det en blandet sone som understreker forbindelsen med kunstallmenningen og er utformet slik at siktlinjer og forbindelseslinjer ivaretas. Denne sonen skal være frodig og mer møblert. Paviljongen plasseres i overgangen mellom indre sone og blandet sone ut mot Møllendalsveien, og vil fungere som et knutepunkt for allmenningen. Mellom åpen sone og sjøfronten legges inn en tiltet gressplen som ligger som et amfi inn mot den indre sone, og er en buffer mot kald nordavind. Den ytre sone; sjøfronten skal være en forlengelse av allmenningen ut i sjøen; et sted hvor man tar del i det store landskapsrommet Store Lungegårdsvann, og hvor man strekker seg mot sentrum, og markerer forbindelsen med Kulturaksen.

Siktliner fra Kunstallmenningen ut mot Store lungegårdsvann, samt siktlinjer fra allmenningen til de ulike byfjellene, er viktige retninger som ligger til grunn for organisering av allmenningen.

Skape en mer spennende plass

– Regulerte byggelinjer på vestre og østre side av allmenningen gir en formell rektangulær plass, avgrenset av Møllendalsveien og sjøen. Det har vært et mål å bryte de parallelle linjene for å skape en mer spennende plass som skaper uforutsigbare rom og soner. Det er valgt en hovedretning med utgangspunkt i fasadelinjen til Kunsthøgskolen. Denne retningen understrekes i en hovedakse fra kunstallmenningen forbi paviljongen og avsluttes i Store Lungegårdsvann i en forlenget brygge ut i sjøen. Alle element er plassert i forhold til denne retningen, heter det i TAG Landskap i sin prosjektbeskrivelse.

Fugleperspektiv over Møllendal allmenning sett fra Store Lungegårdsvann.

Fugleperspektiv over Møllendal allmenning sett fra Store Lungegårdsvann.

 

Møllendal allmenning - en helt ny storstue. Bilde TAG Landskap AS.

Møllendal allmenning – en helt ny storstue. Bilde TAG Landskap AS.

Møllendal allmenning mot Store Lungegårdsvann. Bilde TAG Landskap AS.

Møllendal allmenning mot Store Lungegårdsvann. Bilde TAG Landskap AS.