Villa Fredheim-eiendommen bygges ut, planer om totalt 20 leiligheter

Villa Fredheim blir bolighus etter nærmere hundre år som institusjon, behandlingssenter og kontorbygg.

Sveitserhuset Villa Fredheim i Klaus Hansensvei 16 får en ny nabo på samme eiendom. Sammen med et nytt leilighetsbygg blir det til sammen 20 leiligheter i planområdet, som er på nær 3 dekar. Utbygger er Sentraltind AS, som kjøpte Villa Fredheim i fjor. Arkoconsult AS og Kvalbein Arkitektur arbeider med planene.  Eiendommen ble skilt ut fra gården Krohnsminde i 1868, og hadde frem til 1898 flere eiere. Da kjøpte Harald Irgens eiendommen av konsul Albert Gran og engasjerte den kjente arkitekten Jens Z. M. Kielland til å tegne en villa for seg og sin familie. Huset fikk nærmere 20 rom og ruvet godt i terrenget.

Frodig hage ned mot Store Lungegårdsvann

På den syv mål store eiendommen fikk Irgens fikk anlagt en frodig hage med bl.a. en rekke frukttrær og en allé som førte fra Møllendalsveien og opp til hovedbygningen. Nede ved Store Lungegårdsvann ble det anlagt en brygge. Kart viser at det var lite annen bebyggelse rundt.

Harald Irgens bodde med sin kone Kristine Marie og deres fem barn i Villa Fredheim frem til han døde i 1915. Ifølge folketellingen fra 1910 bodde det også tre tjenestepiker og en tjenestedreng i huset. Det var også et uthus på eiendommen.

Senere har huset hatt flere eiere, og det har og gjennomgått atskillige eksteriørmessige endringer.  I 1921 kjøpte Bergen kommune eiendommen, samt Tonningsneset med hovedhus, gartnerianlegg og strandlinje.  Hovedhensikten var å sikre seg eiendomsretten til strandlinjen langs Store Lungegårdsvann. Huset besto da av to 8 roms leiligheter, samt en kjellerleilighet.

Den gamle gangveien og alleen opp til Villa Fredheim ligger i dag mellom Møllendalsveien og Klaus Hanssens vei (i forgrunnen).

Den gamle gangveien og alleen opp til Villa Fredheim ligger i dag mellom Møllendalsveien og Klaus Hanssens vei (i forgrunnen).

Kommunalt gamlehjem for kvinner og ettervernshjem for psykiatriske pasienter

I årene som fulgte ble Villa Fredheim leid ut til ulike formål, men i 1937 ble det vedtatt å innrede bygningen til kommunalt gamlehjem for kvinner. Det var mangel på gamlehjemplasser i byen, særlig for kvinner, og man og man antok at bygningen ville kunne gi plass til ca. 30 pasienter, samt pleiere.

Villa Fredheim ble brukt av Bergen kommune som alders- og sykehjem frem til 1982. Senere har bygningen blitt brukt til ettervernshjem for psykiatriske pasienter og fra 2004 som barne- og familievernsenter drevet av BUFetat region vest.Den flotte hagen har gradvis forsvunnet og Villa Fredheim ligger i dag inneklemt mellom veier og nyere bebyggelse.  Klaus Hanssens vei ble anlagt tvers gjennom hagen og en utvidelse av Møllendalsveien tok ytterligere hageareal. Ved anleggelse av Klaus Hanssens vei ble Villa Fredheims adresse endret fra Møllendalsveien 13 og 16 til Klaus Hanssens vei 16.Andre deler av eiendommen ble skilt ut til bebyggelse. Nede ved Møllendalsveien kan man se spor etter den gamle alleen som førte opp til huset.

"Villa Fredheim på Tonningsneset". Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

«Villa Fredheim på Tonningsneset». Veien opp til huset gikk dengang fra Møllendalsveien og kan sees på bildet over. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

 

Villa Fredheim fotografert fra Store Lungegårdsvann i 1918. I forgrunnen skimtes Fjæreveien (Møllendalsveien) og i bakgrunnen Kronstad Hovedgård. Foto: Atelier KK. Billedsamlingen UiB.

Villa Fredheim fotografert fra Store Lungegårdsvann i 1918. I forgrunnen skimtes Fjæreveien (Møllendalsveien) og i bakgrunnen Kronstad Hovedgård. Foto: Atelier KK. Billedsamlingen UiB.

Dette kartet fra 1915, med Villa Fredheim innringet, viser at det var lite bebyggelsen rundt villaen. Arkivet etter Oppmålingsvesenet i Bergen kommune.

Dette kartet fra 1915, med Villa Fredheim innringet, viser at det var lite bebyggelse rundt villaen. Arkivet etter Oppmålingsvesenet i Bergen kommune.