Innflytting i Haraldsplass-nybygg på 14.000 kvadratmeter høsten 2018

De fire øverste etasjene på nye Haraldsplass Diakonale Sykehus blir sengeavdelinger. Illustrasjon: C. F. Møller Arkitekter.

Nye Haraldsplass Diakonale Sykehus skal stå klart til innflytting høsten 2018. I april signerte Haraldsplass Diakonale Stiftelse, som eier sykehuset, kontrakt med Lab AS (Larsen, Atterås og Brosvik AS) på Minde om oppføring av råbygget for «Nye Haraldsplass» og opparbeiding av uteområdet. Samtidig åpnet det underjordiske parkeringshuset, som var en forutsetning  for å komme i gang med nybygget.

Kontrakten er på 138 millioner kroner pluss merverdiavgift. Arbeidene startet i juni. Sommeren 2017 skal oppdraget med «tett hus» være fullført og innflytting skjer altså sommeren 2018. Kontrakter for innvendige arbeider tildeles i høst. Innredningsarbeidene starter i juni 2017.

Fire etasjer med sengeavdelinger

Bygget blir på brutto 14.000 kvadratmeter fordelt på syv etasjer. To av dem er under bakkenivå i forhold til dagens sykehusbygg. Det blir sengeavdelinger i de fire øverste etasjene. Det blir 36 senger i hver etasje, hvorav 24 enkeltværelser.

Bro fra Årstadveien til hovedinngangen

I grunnetasjen blir det akuttmottak. Her skal også Sunniva-klinikken flytte inn. I U1 blir det teknisk service og sengevask, mens ny hovedinngang kommer i U2, andre underetasje, med bro direkte til Årstadveien.

Tre av de fire sengeetasjene skal brukes av Haraldsplass, mens én etasje skal leies ut til Helse-Bergen i ti år.

Nye Haraldsplass Diakonale Sykehus er tegnet av det danske arkitektfirmaet C. F. Møller. Denne illustrasjonen viser den nye hovedinngangen, som kommer i U2, andre underetasje. Herfra blir det bro direkte til Årstadveien.

Nye Haraldsplass Diakonale Sykehus er tegnet av det danske arkitektfirmaet C. F. Møller. Denne illustrasjonen viser den nye hovedinngangen, som kommer i U2, andre underetasje. Herfra blir det bro direkte til Årstadveien.

 

Tilførselsvei til nytt sengebygg på Haraldsplass.Illustrasjon: C. F. Møller.

Tilførselsvei til nytt sengebygg på Haraldsplass. Illustrasjon: C. F. Møller.