Barneklinikken flytter inn i Marie Joys’ hus

I månedsskiftet august/september flytter Barneklinikken på Haukeland inn i nybygget som har fått navnet Marie Joys’ hus. Barneklinikkens bygg fra 1950 skal rives og gi plass til det nye barne- og ungdomssykehuset som skal stå ferdig ved årsskiftet 2022/2023.

Ved flyttingen til Marie Joys’ hus endrer Barneklinikken navn til Barne- og ungdomsklinikken. Nybygget ligger sør på sykehusområdet, ved kysset Ibsens gate – Haukelandsveien. Når det nye Barne- og ungdomssykehuset er klart, vil bygget sikre kapasitet slik at en kan starte med å modernisere sengepostene i Sentralblokken.

 

Marie Joys' hus. Illustrasjon: Origo Arkitekter.

Marie Joys’ hus. Illustrasjon: Bølgeblikk Arkitekter.

Haukelands første passivhus

Marie Joys’ hus er sykehusets første passivhus og blir varmet opp med fjernvarme. Det er på 12.000 kvadratmeter og oppført av LAB Entreprenør. Budsjettet er på 380 millioner 2012-kroner. Origo Arkitektgruppe sluttførte prosjektet etter at Bølgeblikk Arkitekter hadde stått for konsept, skissefase, forprosjekt og detaljert anbudsunderlag for totalentreprenør.

Marie Joys’ hus er både sengebygg og fullverdig sykehus med blant annet akuttmottak, sengeposter, laboratorium, poliklinikker og radiologi-avdeling.

Sengepostene får preg av hotell, med ensengsrom, men sengekanalene er dimensjonert for to pasienter siden bygget i en del år vil bli nyttet som barneklinikk.

Marie Joys’ hus har bærende konstruksjoner i plasstøpt betong, men både tak og vegger er kledd med svanemerket Kebony®, som er en miljøvennlig, patentert trebehandlingsprosess utviklet i Norge. En bio-basert væske gir treets cellestruktur en permanent endring med de ypperste egenskaper og en dyp og fyldig brunfarge. Marie Joys’ hus er det første bygget på sykehusområdet på 100 år med trekledning. Vegger og tak har 30 cm isolasjon og vinduene har trelags superenergiglass.

Marie Joys

Bygget er oppkalt etter Marie Elisabeth Joys (2. juni 1872 – 21. november 1944), som var en pionér innenfor norsk sykepleierutdanning. Hun var oversykepleier ved Bergen kommunale sykehus, senere Haukeland sykehus,  i 35 år og var blant stifterne av Norsk Sykepleierskeforbund i 1912.