Har gitt navn til Barne- og ungdomsklinikkens hus: Marie Joys levde og åndet for arbeidet som sykepleier

Marie Joys (1872-1944) viet det meste av sitt voksne liv som sykepleier på Bergen Kommunale Sykehus og senere Haukeland sykehus. Nå har hun fått et bygg på sykehuset oppkalt etter seg.

Fra september 2016 til årsskiftet 2022/23 skal Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland holde til i nybygget som har fått navnet Marie Joys’ hus.  Bygget er oppkalt etter Marie Elisabeth Joys (2. juni 1872 – 21. november 1944), som var en pionér innenfor norsk sykepleierutdanning.

Hun var oversykepleier ved Bergen Kommunale Sykehus i 35 år og var blant stifterne av Norsk Sykepleierskeforbund i 1912.

Marie vokste opp i Bergen og var ugift. Faren, armékaptein og lærer, senere oberst Wessel Joachim Reehorst Joys (1841–1922), oppfordret henne etter avsluttet folkeskole å reise utenlands for å utdanne seg og samtidig lære seg et fremmed språk. Hun havnet tilfeldigvisi Berlin, hvor hun høsten 1892 begynte sin sykepleierutdannelse på Victoriahaus.

Etter tre års utdannelse begynte hun som underordnet sykepleier ved Friedrichshains sykehus i Berlin. Bare 23 år gammel ble hun oversykepleier på operasjonsavdelingen og lærte mye om nye tekniske hjelpemidler.

Høsten 1897 kom hun hjem til Bergen og ble ansatt som oversøster ved kirurgisk avdeling på Bergen kommunale sykehus. Sykehuset flyttet i 1912 til Haukeland, og her ble hun til hun gikk av for aldersgrensen i 1933.

Levde og åndet for sitt arbeid

– Om Marie Joys må en kunne si at hun levde og åndet for sitt arbeid. Både tidlig om morgenen og sent på kvelden var hun i sin avdeling og sørget for at arbeidet gikk forskriftsmessig for seg og at pasientene hadde det godt, alltid engasjert i å forbedre kvaliteten på den pleien pasientene fikk. Feriene ble benyttet til studiereiser i inn- og utland, ikke minst til sykehuset i Berlin. I utlandet fikk hun innblikk i nye metoder og hjelpemidler, som så ble tatt i bruk på sykehuset i Bergen, skriver Jorunn Mathisen i en artikkel i Store Norske Leksikon

Under Balkankrigen vinteren 1912/13 arbeidet Marie Joys som frivillih sykepleier ved det tyrkiske millitærsykehuset i Konstantinopel. I sine meoarer skrev Marie Joys om sine opplevelser som en av de første norske sykepleiere som reiste ut og deltok i katastrofearbeid.

Norges første 3-årige sykepleierutdannelse

Sammen med sine to kolleger Camilla Struve og Betty (Berentine) Bull stod Marie Joys for planlegging og gjennomføring av Norges første treårige sykepleierutdannelse på Haukeland.

I 1912 var Marie Joys med på å stifte Norsk Sykepleierskeforbund. I 1923 ble hun tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull, og 1937 Det internasjonale Røde Kors’ høyeste utmerkelse, Florence Nightingale-medaljen.

I 1948 ga hun ut boken Erindringer, som kom i nytt opplag i 1998. Boken kan leses her: