Skulptur i betong og glasert porselen på Minde skole

Kunstneren Martin Woll Godals skulptur på Minde skole består av betong og glasert porselen.

Kunstneren Martin Woll Godal fra Damsgård har laget skulpturen som fredag 19. august avdukes på uteområdet på Minde skole. Varaordfører Marita Moltu står for avdukingen. Skulpturen er finansiert av Fond for kunstnerisk utsmykning i Bergen kommune som har bevilget 300.000 kroner til prosjektet.

Været har ikke vært på Martin Woll Godal sin side i det siste under monteringen av kunstverket på Minde skole. Bildet er hentet fra Woll Godals Facebook-side.

Været har ikke vært på Martin Woll Godal sin side i det siste under monteringen av kunstverket på Minde skole. Bildet er hentet fra Woll Godals Facebook-side.

Martin Woll Godal (født 1982) er en særegen kunstner med et iøynefallende og lekent formspråk. Han arbeider med organiske installasjoner og keramiske moduler, og beveger seg i krysningspunktet mellom kunst, skulptur og arkitektur. Han har stilt ut separat på Galleri S12 i Bergen (2012) og på Hå gamle Prestegård på Jæren (2010), i tillegg til å ha deltatt på en rekke gruppeutstillinger i inn- og utland.

Skulpturen på skoleplassen på Minde skole er det første offentlige utsmykkingsprosjektet hans.

Betong og glasert porselen

Skulpturen består av betong og glasert porselen. Den er en frittstående, todelt åpen port uten framside eller bakside, som elevene kan bevege seg oppå, over og rundt. Fargene er jordfarger som grå, brunt, turkis, grønt og gult. Skulpturen er 170 cm høy, og består av 132 dreide sylindre i porselen støpt inn i to betongvegger. Den inviterer til fysisk og visuell bruk på skoleplassen av elever, ansatte og forbipasserende.

Konseptet: Kunnskap og bearbeiding

Eksplosjon og implosjon er begrepene som danner utgangspunktet for prosessen i kunstprosjektet i skolegården på Minde skole. Det handler om forflytting av tyngdepunkt. En eksplosjon er masse og energi som beveger seg ut fra et midtpunkt. Implosjon er massen som trekkes inn mot et midtpunkt.

Eksplosjoner og implosjoner kan også brukes i overført betydning. For eksempel kan det beskrive sosiale strukturer: hvordan man samhandler for å nå et felles mål (implosjon), eller hvordan man med et felles utgangspunkt har mulighet for å gå forskjellige retninger og utvikle seg ulike individuelle veier (eksplosjon).

Et annet eksempel som kan være relevant i læringssammenheng, er hvordan et menneske, et barn eller en voksen, tilegner seg kunnskap – trekker trådene sammen, og samler ulik viten i sitt eget hode og sin egen kropp, implosjon. Videre bearbeides erfaringene og kunnskapen anvendes, deles og spres: eksplosjon.

Martin Woll Godal om sitt arbeid: Noe av det mest menneskelige som finnes er å bygge. Vi bygger barrierer og beskyttelser, dører som kan åpnes, broer, hus, skur, bad, veier. Vi bygger landskaper, hager og urbane strukturer. Arkitektur. Samtidig bygger vi sosiale relasjoner og vi bygger utdannelse. Alt vi bygger er ikke nødvendigvis rasjonelt ved første øyekast. Det bygges kontinuerlig erfaringsgrunnlag og følelser, abstrakte konstruksjoner eller utydelige representasjoner. Sanseerfaringer og opplevelser. Skulpturer. Bit for bit settes sammen til ulike strukturer, rom og volumer.