Se gater og bebyggelse i Bergen og Årstad i 1907

unknown titlePå dette klikkbare kartet fra 1907 kan man blant annet se alle bygninger, veier og andre tekniske installasjoner i Bergen og Årstad kommuner. 52 år var gått siden Bergens Mekaniske Verksted startet driften, men mange av dem som jobbet i Solheimsviken bodde i Bergen. Nygårdsbroen var åpnet allerede i 1851 og bedret kommunikasjonene mellom Bergen og omlandet. I 1907 gikk det jernbane mellom Bergen og Årstad. Trikken gikk til Nygårdsbroen allerede i åpningsåret 1897, men kom først i 1919 til Solheim og i 1928 til Inndalen (Minde).

I Årstad kommune er det i 1907 fortsatt gårdsbrukene som dominerer, men det har kommet en del boliger langs Fjøsangerveien fra Strømmen og sørover mot Solheim skole. Mellom Løbergsveien og Fjøsangerveien (Solheimsgaten sør) er det tett bebyggelse. Det er også en del bolighus nederst i Løbergsveien. Ellers er det fabrikker og verksteder som dominerer både i Solheimsviken og på Stranden, litt lenger ute ved Damsgårdssundet.

Fra 1883 til 1913 gikk Vossebanen fra den gamle stasjonen ved Lille Lungegårdsvann og stoppet blant annet i Solheimsviken. Sporet er godt synlig på kartet. I 1913 ble den nye linjen fra nye Bergen stasjon via Kronstad tatt i bruk.

På Landås er det stort sett gårder, mens det på Minde har kommet en del boliger.

For flere historiske kart se http://www.kartverket.no/Kart/Historiske-kart/ Kart over Hordaland ligger her http://kartverket.no/Kart/Historiske-kart/Historiske-kart-galleri/#12/28