Trær og kratt er fjernet i Solheimslien og Strandlien

Det er blitt luftigere mellom trærne på de kommunale friluftsområdene i Solheimslien og Strandlien.

De siste ukene har Grønn etat i Bergen kommune foretatt tynning og stell av alle de kommunale friluftsområdene i Solheimslien og Strandlien. Tilskudd fra en statlig tiltakspakke har gjort arbeidet mulig. Det er flere år siden området sist fikk en omgang med pleie. For beboerne i området innebærer beskjæringen at de får bedre utsikt mot Damsgårdssundet og sentrum. En del får også mer sol.

Arealene, som totalt er på 17 dekar, fremstår nå som naturområder. De blir ikke pleiet som en park.

Nå er kratt og småtrær langs alle stier, trapper og ved busstopp fjernet, mens store og eldre trær samt frittstående trær står igjen. Trær som har vært i konflikt med stolper og linjer er fjernet eller beskåret. Langs Solheimslien har man også fjernet trær som hindrer sikt for bil og buss.

Greiner og kvist er frest opp og ligger igjen i terrenget, mens store greiner og stammer er kjørt bort.