i-klassen-novice-fikk-ingrid-louise-vestre-14-en-stralende-forsteplass