Danmarksplass får Vestlandets første fyllestasjon for hydrogenbiler

Vestlandets første fyllestasjon for hydrogenbiler kommer på Grønt Punkt, tomten til gamle Solheim skole sør for Danmarksplass.

I januar 2015 åpnet verdens største hurtigladestasjon for elbiler på Grønt Punkt, tomten til gamle Solheim skole sør for Danmarksplass. Nå kommer Vestlandets første fyllestasjon for hydrogenbiler samme sted.

Enova har bevilget 19,8 mill. kr til to fyllestasjoner i Bergen, ved Danmarksplass og i Åsane. Pengene er tildelt Nel Hydrogen, som er eid av Uno-X Hydrogen AS. Hordaland fylkeskommune har bevilget 4 mill. kr. Ifølge TDN Finans er prisen på en fyllestasjon i dag på rundt 1,2 millioner dollar (nær 10 millioner kroner), men prisene ventes å falle etter hvert som man oppnår stordriftsfordeler med bygging av flere stasjoner.

I dag er det fire fyllestasjoner for hydrogenbiler i Norge. Stasjonene ligger mellom Grenland i Telemark og Gardermoen. Uno-X Hydrogen AS tar sikte på 20 stasjoner innen 2020.

Norge får i første omgang ti eksemplarer av hydrogenbilen Toyota Mirai. Bilen koster om lag 600 000 kroner og vil med normal kjøring klare 400 kilometer på en tank.

Norge får i første omgang ti eksemplarer av hydrogenbilen Toyota Mirai. Bilen koster om lag 600 000 kroner og vil med normal kjøring klare 400 kilometer på en tank.

To bilmodeller på hydrogen i Norge

Foreløpig fins det kun to bilmodeller som går på hydrogen i Norge, Hyundai ix35 Fuelcell, som har vært i salg i Norge i et par år og koster ca. 500 000 kroner, og Toyota Mirai, som kom til Norge i sommer og koster om lag 600 000 kroner. Mirai (fremtid på japansk) vil i teorien kunne kjøre om lag 550 kilometer på en fylling, men 400 kilometer regnes som mer realistisk. Kun ti biler leverer Toyota Norge i første omgang. Salg i Bergen er nok først aktuelt når fyllestasjonene ved Danmarksplass og i Åsane står klar.