Haraldsplass-pasienter har landets nest beste sjanse til å overleve

Haraldsplass er nestbest på overlevelse blant norske sykehus. Illustrasjonen fra C. F. Møller viser nybygget som skal være klart til bruk i 2018.

Pasienter på Haraldsplass har landets nest beste sjanse til å overleve, viser en ny kvalitetsmåling fra Kunnskapssenter i Folkehelseinstituttet. Pasientene ved Haraldsplass har landets nest beste sjanse til å overleve og betydelig bedre overlevelse enn gjennomsnittssykehuset.

Målingen viser at det er store forskjeller i overlevelse mellom sykehusene «Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse (2015)» fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Tallene viser totaloverlevelse, beregnet ut ifra de diagnosegruppene som står for 80 prosent av dødeligheten på norske sykehus. Det er også laget egne indikatorer for førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd.

Åtte sykehus har betydelig høyere totaloverlevelse. Blant disse er Haraldsplass rangert som nummer to. Av de fire helseregionene er det bare Helse Vest som avviker betydelig med høyere overlevelse enn de andre regionene. Dette gjelder totaloverlevelse og overlevelse etter hoftebrudd.

Haraldsplass har de siste årene vært et av landets beste sykehus på overlevelse, og rangerer nå som nummer to på listen, med Hamar sykehus på førsteplass med 96,3 prosent.

– God kvalitet til beste for pasientene

– Vi er godt fornøyd med at vi over tid har vært blant de beste sykehusene på overlevelse, og at vi også blitt bedre de siste årene. Vi bruker tallen først og fremst som en indikator på at vi er et sykehus som har god kvalitet til beste for pasientene, sier adm. direktør Kjerstin Fyllingen til sykehusets hjemmeside.

– Vi har svært gode tall for overlevelse for alle aldersgrupper, som kan sees i sammenheng med at vi har prioritert gode pasientforløp og høy kompetanse i akuttmottak for rask og riktig diagnose og behandling, sier Fyllingen.

Haraldsplass fokuserer på alderdomssykdommer

På Haraldsplass ser man at særlig pasientene over 75 år har bedre overlevelse på sykehuset på Årstadvollen. Ifølge Fyllingen kan dette ha sammenheng med sykehuset har geriatri (læren om alderdomssykdommer) som et av sine fokusområder.

På landsbasis viser rapporten at totaloverlevelsen har blitt noe bedre i perioden fra 2011 til 2015. Forskjellene mellom sykehusene er størst etter et førstegangs hjerteinfarkt, der flere sykehus har en overlevelse på over 93 prosent, mens noen er nede på rundt 86.