Minde Skoles Musikkorps tildelt Kulturprisen for Årstad bydel for 2016

Tre flotte representanter for Minde Skoles Musikkorps, vinnere av Kulturprisen for Årstad bydel for 2016, som spilte under overrekkelsen i Nordnes bydelshus: Synnøve Kamsvåg Frantzen, Hanne Grimstad og Camilla Skorpen med kulturprisen, et unikt og spesiallaget kunstverk av glasskunstner Maria Almås Frantzen. De deltar i solistkonkurransen på Sotrafestivalen lørdag 19. november. Sammen med musikantene dirigent Berit Madsen Skorpen.

Kulturprisen for Årstad bydel for 2016 er tildelt Minde Skoles Musikkorps. Prisen delt ut i Nordnes bydelshus, og kulturbyråd Julie Andersland stod for overrekkelsen. Minde Skoles Musikkorps ved dirigent Berit Skorpen fikk skryt fra kulturbyråden for å utvikle viktig bergensk korpskultur. Korpset fyller i 2017 60 år og engasjerer over 40 musikanter.

Kulturprisen for Bergenhus for 2016 ble tildelt Roger Iversen for sin store uegennyttige innsats for å bevare og formidle viktige deler av Bergens kulturarv. Mest kjent er han for restaureringen av Nøsteboden og husrekken på Nøstet. Han er en som ser muligheter der mange andre ser begrensinger.

Kulturprisene for Bergenhus og Årstad er unike og spesiallaget for oss av glasskunstner Maria Almås Frantzen. På diplomet undertegnet kulturbyråd Julie Andersland og kultursjef Emil Matthiesen står det: Minde Skoles Musikkorps er en viktig kulturaktør i sitt nærmiljø. Korpset har lykkes med rekrutteringsarbeidet og fremstår som en attraktiv organisasjon, som også holder et godt faglig nivå. Minde Skoles Musikkorps er et korps som både engasjerer og kulturelt beriker mange mennesker.

Klar for Sotrafestivalen

Minde Skoles Musikkorps er nå i sluttspurten med oppkjøring til konkurransen Sotrafestivalen lørdag 19. november. Medlemmer stiller både i solist- og ensemblekonkurranse i tillegg til å spille med hovedkorpset i 2. divisjon brass.

De siste fem årene har medlemstallet vårt økt veldig. Antall musikanter er mer enn doblet, med de gleder og utfordringer det gir. Plutselig sto korpset der og hadde for få instrumenter Et luksusproblem egentlig – men instrumenter er dyrt.

Økt nivå

I takt med økt medlemstall, har også nivået i korpset økt. Nå er Minde Skoles Musikkorps i ferd med å etablere seg i 2. divisjon, etter flere år i toppen av 3. divisjon. Korpset har et driftig styre som sørger for god drift og penger i kassen, og korpset har gode instruktører som jobber godt sammen med dirigenten med det musikalske.

Korpset spiller konkurranser lokalt, nasjonalt og til og med internasjonalt og hatt gode opplevelser og plasseringer. Korpset bruker konkurransene for å ha mål å jobbe mot. Det skjerper musikantene ekstra. Dessuten treffer korpset gode venner fra andre skolekorps på sånne arenaer.

– Selv om vi er konkurrenter er vi også gode venner, sier dirigent Berit Skorpen. – Vi har et godt sosialt fellesskap. Ingen skal holdes utenfor, alle er med alle og de eldste må virkelig berømmes for måten de tar vare på de små på. De er gode forbilder og rollemodeller. Dette med aldersblanding fra 9-19 år er jo også helt unikt for skolekorps. Et godt miljø, med plass til alle, er hovedmålet vårt ved siden av det å ha en musikalsk progresjon, sier Berit Skorpen.