Priser til Frode Thuen og Nina Goga

Professor Nina Goga (Lægdene) er tildelt FoU-prisen 2016 ved Høgskolen i Bergen. Foto: Lisbeth A. Heilund, Seksjon for kommunikasjon, Høgskolen i Bergen.

Professor Frode Thuen er tildelt Formidlingsprisen 2016 ved Høgskolen i Bergen (HiB) på Kronstad. Det er første gang HiB deler ut prisen. Professor Nina Goga, bosatt på Lægdene på Landås, er tildelt FoU-prisen (Forskning og utvikling) ved HiB.

Professor Frode Thuen er tildelt Formidlingsprisen 2016 ved Høgskolen i Bergen. Foto: Lisbeth A. Heilund, Seksjon for kommunikasjon, Høgskolen i Bergen.

Professor Frode Thuen er tildelt Formidlingsprisen 2016 ved Høgskolen i Bergen. Foto: Lisbeth A. Heilund, Seksjon for kommunikasjon, Høgskolen i Bergen.

I juryens begrunnelse heter det at Thuen har fått prisen for å ha utmerket seg med levende og nyskapende forskningsformidling av høy kvalitet til et brett publikum gjennom en årrekke.

Forskningsformidlingen har både dekt et brett fagfelt innen psykologi og spesialisert kunnskap fra forskning og klinisk erfaring innen familie og samliv.

Thuen anerkjennes både for sitt langsiktige engasjement for å få forskningsresultater og fagkunnskap ut til allmennheten og for spesielt nytenkende og kreative bidrag.

Formidlingsprisen blir tildelt medarbeidere ved Høgskolen i Bergen som har drevet allmennrettet formidling av høy kvalitet, egnet til å vekke allmennheten sin interesse og engasjement.

En av Nordens og fagfeltets fremste barnebokforskere

Professor Nina Goga har fått prisen for forskningen sin som plasserer henne internasjonalt som en av Nordens og fagfeltets fremste barnebokforskere. Goga har en flerfaglig orientering mot forskingsfeltet og er spesielt opptatt av feltets berøringspunkt mellom allmenn litteraturvitenskap, danningsteori og kunstfagdidaktiske problemstillinger.

Goga sin forsking er nært knyttet til undervisnings- og utdanningsoppgaver ved høyskolen, og juryen anerkjenner henne for hennes forskningsbaserte undervisningsmåte.

Inkluderende og delende professor

Juryen grunngir tildelingen med at Goga har betydelig erfaring som forskningsleder og med utvikling av større forskingsprosjekter. Hun har et bredt faglig nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Goga blir trukket frem som en person med en inkluderende og delende holdning, som også kommer ferske forskere og nyansatte ved høyskulen til gode.

Juryen legger også vekt på at professoren sitt forskningsarbeid bidrar tydelig i byggingen av kvalitativ forskning ved Høgskolen i Bergen. FoU-prisen ved Høgskolen i Bergen tildeles personer som har utført forskning, utviklingsarbeid, nyskaping eller kunstnerisk utviklingsarbeid som holder høy kvalitet i nasjonal og internasjonal sammenheng.