Vigdis Anita Gåskjenn fra Sollien vikar for byråd Rebekka Ljosland

Vigdis Anita Gåskjenn (47) fra Sollien på Landås skal være vikar for byråd for helse og sosial, Rebekka Ljosland (KrF), fra 6. desember 2016 til 1. november 2017. Foto: CMI.

Vigdis Anita Gåskjenn (47) fra Sollien på Landås skal vikariere for Rebekka Ljosland (KrF) som byråd for helse og omsorg når Ljosland går ut i fødselspermisjon 6. desember.

– Jeg har alltid vært samfunnsengasjert, så da byrådsleder Harald Schjelderup spurte om jeg ville vikariere for Rebekka, var det en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Dette er et veldig spennende felt, og det er ikke vanskelig å finne motivasjon til å gjøre en innsats for byen nettopp på dette området. Jeg gleder meg til å treffe de jeg skal samarbeide med om byens helse- og omsorgstjenester, sier Gåskjenn til kommunens nettside.

I styret for SK Baune

Gåskjenn tar permisjon fra jobben som Administration and Finance Director på Chr. Michelsens Institutt (CMI). Hun er utdannet siviløkonom fra NHH, og holder for tiden også på med en erfaringsbasert master i innovasjon og endringsledelse ved NTNU. Hun er ellers engasjert i nærmiljøet på Landås, og har sittet mange år i styret i Sportsklubben Baune. Hun var nestleder fra 2010 til 2014 og inntil november i år utstyrsansvarlig. Gåskjenn har att diverse FAU-verv på Landås skole og Gimle skole. Hun er gift og har tre barn.

Legge til rette for frivilligheten

– Det er ingen tvil om at helse- og omsorgsfeltet står foran en krevende tid fremover med stadig flere som har behov for tjenester fra kommunen. Vår oppgave er å sørge for at alle får den hjelpen de har behov for. For meg vil det også være veldig viktig å legge til rette for frivilligheten. Samarbeid og dialog er viktige stikkord, sier Gåskjenn.

Byråd Rebekka Ljosland returnerer til byrådsposten 1. november 2017.

Ser frem til tilværelse som mor

– Det har vært et spennende år hvor vi har jobbet med store saker som vil være med å definere Bergens fremtid. Alt fra «Omsorg med kunnskap», hvor vi bestemte oss for å bygge flere sykehjem, til «Bergens barn – byens fremtid» hvor vi slo fast at skolehelsetjenesten må styrkes. Jeg er veldig glad for at Gåskjenn takket ja til å vikariere for meg. Nå ser jeg frem til en ny livtilværelse som mor for første gang, men gleder meg på samme tid til å komme tilbake til byrådet om ett år, sier Ljosland.