25-års jubilant og nybakte pensjonister i hjemmesykepleien sone Landås

25-års jubilant og nybakte pensjonister i Hjemmesykepleien sone Landås. Fra venstre: pensjonist Signe Nytræ, 25-års jubilant Margrethe Bergsvik, pensjonist Åse Karin Martinussen, pensjonist Liv Solheim, pensjonist Ruth Løland og pensjonist Åsa Dahl.

Torsdag 17. november samlet hjemmesykepleien i sone Landås sin ene 25-års jubilant og sine fem nybakte pensjonister til en liten markering i lokalene til Ulrikstunet omsorgsboliger.

Stuen var pyntet og dekket med nydelige snitter og kake for anledningen.

Denne gang var det Margrethe Bergsvik som ble hedret for sine 25 år i tjeneste for Bergen kommune og Signe Nytræ, Åse Karin Martinussen, Liv Solheim, Ruth Løland og Åsa Dahl som fikk heder og ære som nybakte pensjonister.

Det vanket taler fra både enhetsleder Åse Herfindal og gruppelederne Karin Furuberg, Katrine Høiaas og Betty Tjore, med gode ord og takk for god innsats fra den enkelte. Det ble også overrekkelse av blomster og gavekort.

Ellers gikk praten lystig og mange gode minner ble delt.