Tilgjengelighetsprisen 2016 til Småpudden

Til tider er det rene folkevandringen over Småpudden.

Kommunalt råd for funksjonshemmede har gitt Tilgjengelighetsprisen 2016 til Småpudden. Tilgjengelighetsprisen er en påskjønnelse for tilrettelegging for funksjonshemmede. Årets utdeling fant sted i Bergen Rådhus torsdag 24. november.

– Småpudden oppfordrer med sin eksistens byens befolkning til bevegelse. Broen øker tilgjengeligheten til sentrum og bydelen og er godt tilgjengelig for funksjonshemmede. Broen har tydelig merkede felt for syklister og gående med ulikt dekke og ulik farge på dekket. Det er en tydelig kant mellom sykkelfelt og gangfeltet, og kanten er merket med kontrast. Belysningen er god for gående. De fleste broer har litt stigning, men dekket er godt og det er laget flere avsatser underveis der rullestolbrukere kan hvile, skriver Kommunalt råd for funksjonshemmede i sin begrunnelse.

Sentrale personer på utdelingen av Tilgjengelighetsprisen 2016, fra venstre prosjektleder for Småpudden, Gry Stenersen, byråd Anna Elisa Tryti, sjef i Bymiljøetaten, Geir Haveraaen, regiondirektør Mabel Johansen i Husbanken og leder for Kommunalt råd for funksjonshemmede, Harald Berge Breistein. Bilde: Katarina Lunde, bergen kommune.

Sentrale personer på utdelingen av Tilgjengelighetsprisen 2016, fra venstre prosjektleder for Småpudden, Gry Stenersen, byråd Anna Elisa Tryti, sjef i Bymiljøetaten, Geir Haveraaen, regiondirektør Mabel Johansen i Husbanken og leder for Kommunalt råd for funksjonshemmede, Harald Berge Breistein. Bilde: Katarina Lunde, bergen kommune.