Slettebakken skole fikk pris for fisking og forskning i Tveitevannet

Sjetteklassingene Eskil Ekern (11) og Sarai Lugo Moreno (11) som mottok prisen på 20 000 kroner og et diplom på vegne av skolen. Bilde: Anne Kringstad, Bergen kommune.

Slettebakken skole har fått Vassdragsprisen for måten de aktivt bruker Tveitevannet i undervisningen.  Det var sjetteklassingene Eskil Ekern (11) og Sarai Lugo Moreno (11) som mottok prisen på 20 000 kroner og et diplom på vegne av skolen.

Unge forskere

Til tross for forurensningen er det både abbor og gjedde i Tveitevannet. Fra kano har sjetteklassingene ved Slettebakken skole satt ut garm og fått opptil 200 fisker. Fiskene har de talt, veid, målt, sløyet og forsket på hva de har spist.

Undervisningsopplegget er en del av Den naturlige skolesekken og resultatene av elevenes forskning registrerer de i Skolelaboratoriet hos Universitetet i Bergen, slik at andre skoler kan lære av det de har gjort.

Har bidratt til demokratiet

– Dere får denne prisen for måten dere bruker vannet som klasserom på, og hvordan dere tar vare på miljøet, men også fordi dere har gjort noe veldig viktig; dere har sagt fra til politikerne om at dere ikke er fornøyd med bosset som ligger under fotballbanene ved Bergenshallen, sa byråd Anna Elisa Tryti da hun overrakte prisen.

Eskil og Sarai synes prosjektet har vært veldig moro og lærerikt. Bilde: Anne Kringstad, Bergen kommune.

Eskil og Sarai synes prosjektet har vært veldig moro og lærerikt. Bilde: Anne Kringstad, Bergen kommune.

Entusiastiske lærere driver prosjektet

Med velsignelse fra rektor Mimmi Bjerkestrand har lærerne Elin Kjetland og Kristine Myklebust tatt elevene med ut i naturens eget klasserom i de tre årene prosjektet ved skolen så langt har holdt på. Tveitevannet er et av Nord Europas mest forurensede vann på grunn av PCB avfall, og de har ønsket å studere fiskene for å finne ut om forurensningen har påvirket fiskebestanden. I tillegg til å forske på fiskene har de sammen med elevene sett på hvor alt vannet i Tveitevannet kommer fra, hvor det blir av siden det ikke renner over, og satt seg inn i hvorfor det er forurenset. Elevene sitt mål er badevann og gjennom en underskriftskampanje har de påvirket politikerne i kommunen.

Systematisk og tverrfaglig arbeid

I begrunnelsen for at Slettebakken skole har fått åres vassdragspris heter det:

Slettebakken skole tildeles Bergen kommunes Vassdragspris 2016 for sitt systematiske og tverrfaglige arbeid med å ta i bruk Tveitevatnet som klasserom. 6. trinn utfører årlig et prøvefiske i Tveitevatnet, hvor elevene får lære om fiskebestandene i vannet og får kjennskap til vassdraget. Prosjektet gir barna kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen som fremmer forståelse av hvorfor naturressursene og det biologiske mangfoldet må ivaretas. Itillegg til å lære om kvalitetene ved Tveitevatnet og parken rundt, får elevene kunnskap om utfordringene knyttet til fremmede fiskearter, tidligere tiders lukking av vassdraget og forurensning fra deponiet på Slettebakken. Elevenes engasjement har bl.a. annet kommet til uttrykk ved at elevene har organisert en underskriftskampanje for å fjerne deponiet på Slettebakken. Underskriftene ble overlevert til lokalpolitikerne. Lærerne ved Slettebakken skole har laget et godt undervisningsopplegg og har i tillegg delt sin kunnskap om undervisningen i vassdraget med andre skoler gjennom foredrag og kurs.

Vassdragsprisen ble i år delt ut for femte gang. Disse har bestemt hvem som skulle få Vassdragsprisen for 2016:

  • Anne Iren Fagerbakke, kommunaldirektør for Byrådsavdeling for byutvikling
  • Lise Reinertsen, etatsdirektør for Bymiljøetaten
  • Magnar Sekse, etatsdirektør for Vann- og avløpsetaten
  • Olaug Vetti Kvam, prosjektleder Skolelaboratoriet ved Universitetet i Bergen