slettebakken. Mulig rest av branndam. Foto Aspan Viak.