Fra venstre Ann-Charlott Dimcevska, Ingrid Louise Vestre, Malene Johansen Trengereid. Foto John Skogheim