Brukte levende modeller fra strøket i alterbildet i St. Markus kirke

Deler av alterbildet i St. Markus kirke: Kristus i mandorla (omriss rundt kroppen med guddommelig lys) omkranset av folk fra området.

St. Markus kirke er spesielt kjent for det flotte maleriet på alterveggen, der folk fra området stod modell og ble en del av kunstverket med Kristus i mandorla (omriss rundt kroppen med guddommelig lys) som sentralt element.

Mester for maleriet var Jonas Peson. «Jonas Peson 1939» har man skrevet nederst på arbeidet. Ettersom kirken ble tatt i bruk 12. februar 1939 er det meste av det imponerende arbeidet gjort i 1938.

Alterbildet i St. Markus kirke med innskriften «Søk først Guds rike» i alterbuen.

Maleriet inneholder følgende elementer:

I midten, over alteret, ung skjeggløs Kristus i mandorla med hevet høyre hånd. Over ham: due i trekant med stråler ned mot ham. Kristus er omgitt av lyttende og tilbedende arbeidskledde mennesker. Jonas Peson brukte levende modeller fra strøket i sitt arbeid.

Kristus er omgitt av lyttende og tilbedende arbeidskledde mennesker.

Kristus er omgitt av lyttende og tilbedende arbeidskledde mennesker. Jonas Peson brukte levende modeller fra strøket i sitt arbeid.

I bakgrunnen fra venstre ser vi en byggeplass, bylandskap med fjell bakenfor, sjø med tremastet båt, og landskap med bønder som pløyer og sår. Over: det himmelske Jerusalem i skyer. Midt i bildet vandrer «den store hvite flokk» mot himmelen. Peson brukte fargene lys blått, hvitgrått, rødt og grønt i maleriet. I buen over alteret står innskriften «Søk først Guds rike».

Jonas Pesons signatur på alterbildet i St. Markus kirke.

Religiøs oppvåkning ga interesse for kirkekunst

Jonas Peson  (1887-1952) het egentlig Johan Alfred Petterson. Han var født og vokste opp i Finland. Som 15-åring startet han sin litografutdannelse i farens trykkeri. På kveldstid gikk han på tegneskole. Han studerte også ved kunstakademiet i Helsingfors, der han var ferdig utdannet i 1910. Fra 1913 til 1916 bodde han i Danmark. Da flyttet han til Molde, hvor han fikk borgerbrev. I 1920 etablerte han malerskole i Kristiansund, og i 1926 flyttet han til Ålesund, hvor han i mange år drev malerskole.

Jonas Peson selvportrett.

Både Ålesund og sunnmørslandskapet ga Peson kunstnerisk inspirasjon, noe som blant annet resulterte i mange fine akvareller. Peson fikk også mange dekorasjonsoppdrag og har utsmykket kirker, skoler og ungdomshus i teknikkene oljemaleri og fresko.

På 1930-tallet ble Peson med i Oxfordbevegelsen og fikk ny religiøs inspirasjon som ga seg utslag i interesse for kirkekunst. I den forbindelse fikk han i oppdrag å utsmykke kirker og bedehus, i første rekke på Sunnmøre. Utmsykningen av Vartdal kirke i 1938 og St. Markus kirke i 1939 var blant de store oppdragene.

Innviet 12. februar 1939

St. Markus kirke er tegnet av arkitektene Sverre Losnedal og Nicolai Brøndmo, etter en arkitektkonkurranse i 1931.  I 1934 ble budsjettet for bygging av kirken vedtatt og oppføring av det staselige bygget i teglstein kunne ta til. Ifølge den opprinnelige innredningen hadde kirken 666 sitteplasser, men dette ble endret til 650 siden 666 er Dyrets tall i Johannes’ åpenbaring i det Det nye testamentet, og kontrollert av en antikrist. Kirken ble innviet 12. februar 1939.