Malene Johansen Trengereid i sitt friløp. Foto privat