Byrådet foreslår at bybanekunsten blir fjernet

Tyske Thorsten Goldbergs kunstverk ”60°N, 05°E waterside encased” er godt synlig fra østsiden av gamle Nygårdsbro. Nå går det mest sannsynlig mot fjerning, fem år etter avdukingen.

Byrådet går inn for at Thorsten Goldbergs bybanekunst ved Gamle Nygårdsbro blir fjernet. Saken skal avgjøres av bystyret.

Tyskeren Thorsten Goldbergs prosjekt 60°22’52.26“N, 05°20’01.71“E vant Bybanens kunstprogram ved Florida. Verket skulle pryde strandsonen ved Gamle Nygårdsbro og Florida. Det var planen da det ble avduket 15. juni 2012.

Kunstverket har jevnlig vært utsatt for skader påført av vind, sjø og hærverk, og vedlikeholdet er krevende og kostbart. Det må derfor tas en avgjørelse om en grundig reparasjon, eller en fullstendig fjerning av kunstverket. En reparasjon kan komme opp i halvannen million kroner, mens fjerning i sin helhet er kalkulert til 400.000 – 500.000 kroner.

Byrådet mener at verket har en høy kunstnerisk verdi, samtidig som det har vist seg at det ikke er bærekraftig når det gjelder praktisk holdbarhet. En grundig reparasjon er kostbart og vil gå ut over andre presserende vedlikeholdsoppgaver av offentlig kunst i Bergen kommune. Det er heller ikke noen garanti for holdbarheten i en eventuell reparasjon.
Byrådet anbefaler på bakgrunn av dette at kunstverket fjernes i sin helhet. Saken skal videre til behandling i Komité for byutvikling og bystyret.

Slik skulle Thorsten Goldbergs kunstverk ”60°N, 05°E waterside encased” ligge og fungere som et speil ved strandsonen ved Gamle Nygårdsbro og Florida

Thorsten Goldbergs kunstverk består av i utgangspunktet 732 skinnende, blanke stålflak, med polert overflate, og LED-lys som et bølgende teppe som følger landskapet  i en konstant høyde i strandsonen på østsiden av Gamle Nygårdsbro. Platene er festet til rammeverket med justerbare hengsler slik at det oppstår en horisontal åpning på 10-20 mm mellom platene. LED-lysene er montert på en slik måte at lyset reflekteres i platene og vannet.

Kunstverket hadde et budsjett på nær 4,3 millioner kroner, inkludert vedlikeholdskostnader.

106 søkere fra 16 land

I ettertid kan en gjerne fundere over om valg av Goldbergs kunstverk var det rette. Gjennom en internasjonal prekvalifisering høsten 2009 fikk kunstutvalget inn 106 søkere fra 16 land som ønsket å delta i en lukket konkurranse. Utvalget inviterte fem kunstnere til å delta. Vinner ble altså Thorstein Goldberg med sitt verk 60°22’52.26”N, 05°20’01.71”E, senere forkortet til 60°N, 05°E. Goldberg hadde nok ikke tatt tilstrekkelig høyde for vær og vind i Bergen samt hærverk og forsøpling fra land- og sjøside.