Løvstakkens Jægerkorps med aner tilbake til 1850-tallet

Løvstakkens Jægerkorps øver på skoleplassen på Ny-Krohnborg 7. mai. Foto Rune André Hauge

11. mai kan Løvstakkens Jægerkorps markere både 18- og 114-årsdag. Korpset ble startet i 1903, men ble lagt ned og startet på nytt i 1999. Buekorpshistorien i Solheimsviken går imidlertid tilbake til 1853.

Mye tyder på at Krohnvikens Bataljon ville ha vært verdens eldste buekorps om det hadde vært i aktivitet i dag. Buekorpset eksisterte trolig fra før 1853 til 1916. Grunnen til at vi ikke vet stiftelsesår er at vedkommende som malte den første fanen døde i 1853, og han rakk ikke å føre på siste tall. Fanen var ferdiglaget dette året, men kun med tre tall, 185. Krohnvikens Bataljon var i aktivitet i om lag 65 år, til 1916. Om Krohnvikens Bataljon kan regnes som forløperen til Løvstakkens Jægerkorps, kan diskuteres, for begge korpsene var i aktivitet i mange år på begynnelsen av forrige århundre. Det kan imidlertid ha gitt inspirasjon til stiftelsen av Løvstakkens Jægerkorps.

Fire brødre i Krohnvikens Bataljon i 1889.

Blant byens største buekorps

Krohnvikens Bataljon marsjerte i Vikenområdet rundt Gamle Nygårdbro og på Florida. Korpset hadde i mange år selvlagde rifler og var i en del år blant byens større buekorps. Senere fikk korpset en bedre utrustning, Krohnvikens Bataljon skal ha hatt hele fem faner.

Løvstakkens Jægerkorps ble stiftet 11. mai 1903. Etter hvert gikk interessen for korpset tilbake, og i 1918 ble det lagt ned. I 1928 ble virksomheten tatt opp igjen i beskjedent omfang, med 15-20 gutter. Men allerede året etter hadde korpset 130 soldater, 24 hellebardbærere og 10 slagere. I 1930 fikk korpset ny fane, i 1932 nye luer, og samme år startet utgivelsen av bladet  ”Løvstakkgutten”. Dongen var fast eksererplass.

Løvstakkens Jægerkorps på “Dongen” under Landtursdagen i 1932.
(Fra “Årstad – historisk vandring i en ny bydel” av Stein Thowsen / Harald Garmannslund).

Over 250 gutter på 1950-tallet

Den store oppslutningen fortsatte, og på 1950-tallet var jægerkorpset trolig etterkrigstidens største korps med over 250 gutter.

I 1961 overrakte gamlekarene ny fane til korpset. Bare tre år senere var imidlertid korpset historie. Bakgrunnen for nedleggelsen av i første rekke vanskelige eksersisforhold og økende trafikk i området. I 1999 tok gamlekarene initiativ til å starte opp igjen aktiviteten, nå med både gutter og jenter. De marsjerte offentlig første gang 17. mai 1999.

Fra 100-årsmarkeringen 11. mai 2003.

Fra 100-årsmarkeringen 11. mai 2003.

I år er korpset inne i sin 18. sesong etter gjenopprettelsen. Samtidig kan man føre anene 114 år tilbake til starten av korpset i 1903, og, med visse forbehold, 164 år tilbake til starten av Krohnvikens Bataljon i 1853, eller kanskje enda et par år tidligere?