Bybanen setter stopper for viadukt under Minde Allé

Her ved Montér på Minde starter den nye gang- og sykkelveien mellom Minde Allé og Fabrikkgaten.

Usikkerhet rundt traseen for bybanen til Fyllingsdalen gjør at det ikke i denne omgang blir undergang for gående og syklister i Minde Allé på den nye gang- og sykkelveien fra Minde Allé til Fabrikkgaten. På denne strekningen har syklistene et dårlig tilbud. Nå blir det heller ikke så bra som man håpet på. I stedet for kulvert under den sterkt trafikkerte Minde Allé må syklister og fotgjengere krysse veien i plan, iallfall inntil videre.

Fra sør er det flott gang- og sykkelvei frem til det gamle stasjonsområdet på Minde. Her starter dilemmaet for syklister på vei mot sentrum. Med viadukt under Minde Allé og under Fjøsangerveien mellom Fabrikkgaten og Solheimsgaten hadde syklistene hatt en flott trasé mellom Fana og sentrum.

Noe av gang- og sykkelveien vil gå under tak.

FM Gruppen, som vant prosjektet, har kommet godt i gang med arbeidet. Veien går delvis igjennom et område med lettere industri og kontorer samt en strekning hvor den går under bygninger. Her er fri høyde fire meter.

1120 krevende meter

Gang- og sykkelveien blir totalt 1120 meter, 80 meter kortere enn tidligere plan. men det er et krevende prosjekt. Arbeidet med gang- og sykkelstien startet i januar. Arbeidet pågår i begge ender av traseen. En del er ferdig planert, andre steder legges det ned kabler og ledninger før masser kan tilføres. Det er blitt gjort mye arbeid i begge ender men på midten må jernbanesporet flyttes, så der har det ikke skjedd noe.

Arbeidet med gang- og sykkelveien mellom Minde Allé og Fabrikkgaten er et omfattende prosjekt med bl.a. legging av kabler og ledninger.

Jernbaneskinner må flyttes

1 100 meter industrispor må flyttes. På deler av strekningen er det dobbeltspor. Ellers skal det foretas montering av lysmaster, 1700 kubikkmeter forurensede masser skal håndteres, veiskuldrene skal planeres og det skal monteres gjerder og rekkverk.

Gang- og sykkelveien ender i Fabrikkgaten. Herfra skal det lages undergang under Fjøsangerveien som skal komme opp i Solheimsgaten.

1100 meter skinner må flyttes.