Arbeidet med gang- og sykkelveien mellom Minde Allé og Fabrikkgaten er et omfattende prosjekt med bl.a. legging av kabler og ledninger