Byrådet positiv til hotell i Solheimsgaten

Hotellet i Solheimsgaten 23 kommer i samme bygg som iTrain. Fotomontasje: Opus Bergen AS.

Bøhmergaten har fått sitt Magic Hotel. Nå kommer det et hotell 100 meter unna: Byrådet anbefaler et planforslag fra Solheimsgaten 23 AS om å etablere hotell og videreføre butikk og kontor i Solheimsgaten 23. Bygget får to nye etasjer slik at det blir på totalt syv etasjer. Selskapet eies av Christian Foss og har de siste årene hatt et driftsresultat på mellom 6,7 og 8,1 mill. kr.

– Hotell riktig formål

– Planområdet er utsatt for støy, dårlig luftkvalitet, og det er mangel på uteoppholdsareal. Til tross for alle boenhetene i området kan det derfor stilles spørsmål ved områdets egnethet som boligområde, og om det er egnet for formål som innebærer at personer oppholder seg der på et permanent grunnlag. I et slikt perspektiv kan hotell/overnatting være et riktig formål da oppholdet sjelden er over lengre tid. Det er kort avstand til sentrale knutepunkt, som nærliggende bybanestopp, Bergen sentrum og Solheimsviken, heter det i kommunens kommentarer i forbindelse med byrådets behandling. Saken går videre til bystyret.