Hotellet i Solheimsgaten 35 kommer i samme bygg som iTrain. Illustrasjon Opus Bergen AS.