Holdeplassen på Haukeland får to utganger. Den ene ender mellom Ullriksdal og Haraldsplass, den andre omtrent ved gangbroen over Haukelandsveien