Møllendal stasjon med bebyggelsen i Fløen på oppsiden