Årstad Kantori med nytt stort prosjekt

Årstad Kantori presenterer nytt stort prosjekt i Årstad kirke 10. juni og i Bergen Domkirke 11. juni.

Årstad Kantori presenterer i Årstad kirke 10. juni og i Bergen Domkirke dagen etter et nytt stort prosjekt: fremføring av Trond Kvernos velkjente og imponerende  ”Improperia salvatoris nostri” og Arvo Pärts klare og overjordisk vakre Berlinermesse, med profesjonelle solister, orgel og kvartett.

Verkene er både motsetninger og har mye til felles. De er skrevet i to forskjellige stilarter, men samtidig henter urgamle tradisjoner og sakramenter inn i samtiden. «Improperia Salvatoris Nostri» er en gammel latinsk sakraltekst fra 800-tallet, som var blitt glemt og gått ut av bruk i det protestantiske Norge.

Trond Kverno vekket teksten til livet igjen, idet han oversatte den til norsk og satte den til gregoriansk-lignende kirkemusikk, med mye resitativ, enkle musikalske konstruksjoner – men også nokså komplisert og melodisk typisk norsklydende salmemusikk.

I motsetning til Kvernos komposisjon, bruker Berlinermessen – et samtidsverk fra vår tid – latin som sangspråk og «Veni Sancte Spiritus», en middelaldersk tekst om den hellige ånd fra 1570, noe som gir verket et sakralt og spirituelt preg.

Pärts er en av de mest kjente og elskede samtidskomponister, og bruker gjerne sterkt forenklete harmonier, atonal musikk og gregoriansk kirkesang. Her, i det gregorianske, møtes de to komponistene. Likevel har verkene fullstendig forskjellige uttrykk og preg: det ene – Kverno – tenderer til det romantiske, med lidenskapelig bibelsk påsketekst. Det andre – Pärt – er krystallklart og nesten kjølig, ringende som en bjelle, transparent og meditativt.

Årstad Kantori med egne solister, dirigent Tanja Johansen, står for fremføringen sammen med Borakvartetten, Tore Hegdahl ved orgel og solister: Hilde Annine Hasselberg (sopran), Daniela Iancu Johannesen (alt), Tore Kloster (tenor), Ørjan Hartveit (bass).