Skal rydde opp i Puddefjorden for 126 mill. kr

Entreprenørselskapet Peab skal gjennomføre oppryddingsarbeidet i Puddefjorden.

Bymiljøetaten i Bergen kommune har signert kontrakt på 126 millioner med entreprenørselskapet Peab, som skal gjennomføre oppryddingsarbeidet i Puddefjorden. Kontrakten er ekslusiv merverdiavgift og omfatter også utbedringsarbeider i Kollevåg. Miljøoppfølgingsplan skal til godkjenning hos fylkesmannen før det praktiske arbeidet starter opp.

Skal scanne sjøbunnen med drone

I slutten av juni vil entreprenøren Peab scanne sjøbunnen i Puddefjorden med drone. Deretter skal sjøbunnen ryddes for skrot. Skrotet som tas opp av den forurensede sjøbunnen vil bli spylt rent i en spylestasjon som vil bli etablert på Møhlenpriskaien.

På deler av sjøbunnen fjernes gammel sjøbunn (mudres) for å opprettholde tilstrekkelig seilingsdyp. Deretter isoleres forurensningen i den gamle sjøbunnen under rene steinmasser, som føres kontrollert ned på bunnen. Massene skal forhindre utlekking slik at dyr som lever i og på sjøbunnen ikke kommer i kontakt med forurensede masser.

Arbeidet med å etablere ren, ny sjøbunn i Puddefjorden vil pågå i halvannet år og er en del av Bergen kommunes prosjekt Renere havn.

Startet av 14- og 16-åring

Peab AS har sitt norske hovedkontor på Lysaker og omsatte i 2016 for nær 1,2 milliarder kr. Bergensavdelingen holder til på Kokstad. Moderkonsernet heter Peab AS har 14 000 ansatte og har sitt hovedkontor i Förslöv. Selskapet ble etablert i 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson, i en alder av 14 og 16 år. Virksomheten besto da av renhold og søppeltømming for bønder på Bjäre i Skåne.

Geir Haveraaen, Bymiljøetaten og Ivar Roland, Peab, signerte kontrakten om ryddearbeidene i Puddefjorden og Kollevågen. Foto: Bergen kommune.