Solheimsgaten 58 skal rives og nybygg oppføres. Foto Hellandhus AS