Tveitevannet Widerøes Flyveselskap AS 7.4.1960 Widerøe-samlingen UiB kopi