Bare seks av 98 danske kommuner fikk mer sol enn Bergen i juli

Bergen hadde 210 soltimer i juli 2017. Det er 43 flere enn normalen for Florida i årene 1961-90. Sammenlignet med 98 kommuner i Danmark kommer Bergen på en delt syvendeplass når det gjelder soltimer i juli 2017! Bergen ligger riktignok lenger nord og har dermed muligheter for flere soltimer i juli. Den solfattigste kommunen i Danmark hadde 175,9 soltimer. Bare fire danske kommuner hadde betydelig flere soltimer enn Bergen (mellom 219 og 235,7 timer). Solrikeste kommuner var Bornholm (230,6 timer) og Samsø (235,7 timer).

Bergen og Oslo hadde om lag like mange soltimer i juli 2017. Hjemmeværende bergensere har klaget høylytt over mangel på sol, men statistikken forteller at de ikke har noen grunn til det. Fasiten viser at Bergen Flesland har hatt 210 soltimer, bare 13 færre soltimer enn det som er registrert hos Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo.

Nytt målested har gitt Bergen flere soltimer

Årstadposten har sammenlignet tallene for juli 2017 med normalen for 1961-90 (i parentes).

Østre Toten/Apelsvoll: 217 soltimer (236, Kise)

Oslo: 223 (246)

Kristiansand: 273 (269)

Bergen (Flesland): 210 (167, Florida)

Fureneset (Sogn): 195 (186,5 Bjørkehaug i Luster)

Trondheim: 221 (178 Tyholt/Voll)

Valnesfjord/Fauske: 191 (172 Bodø)

Tromsø: 200 (205)

Karasjok: 194 (184)

Stasjonene på det sentrale østlandsområdet har hatt færre soltimer enn i perioden 1961-90, mens det i Bergen og Trondheim (nye målesteder) samt Bodø har vært flere soltimer.

Går mot færre soltimer enn i 2016

Bergen Flesland hadde 956 soltimer per 31. juli, bare 228 færre soltimer enn årsnormalen for Bergen Florida (1184,4 timer). Oslo Blindern hadde 1114 soltimer i årets syv første måneder, mot normalt 1136 timer. Trondheim hadde 1105 timer.

I 2016 hadde Bergen 1604 soltimer og Trondheim 1592. I år ligger altså Bergen et godt stykke etter. Det vil nok fortsatt gå noen dager før Bergen passerer 1000 soltimer i 2017.

Ifølge normalperioden får Bergen ca. 72 prosent av årets soltimer i tiden 1. januar til  31. juli. Fortsetter solen å vise seg like mye i årets fem siste måneder som hittil i 2017, ender Bergen på ca. 1320 soltimer i 2017. altså et godt stykke etter 2016. Februar, april og juni hadde forholdsvis få soltimer i 2017.