Ny organisasjon i Byrådsavdeling for klima, kultur og næring

Emil Matthiesen (til venstre), direktør for kulturformidling og deltakelse og Øyvor Johnson, direktør for kunst og kulturutvikling. Her med kommunaldirektør Harm-Christian Tolden. Foto Katarina Lunde, Bergen kommune.

Fra 1. august inngår lokale kulturkontor, Bergen kulturskole, Team for aktivitet og Team for kommunikasjon og markedsføring i Enhet for kulturformidling og deltakelse. Siden høsten 2016 har både ledere og tillitsvalgte deltatt i en engasjert omorganiseringsprosess i Byrådsavdeling for klima, kultur og næring.

Ny kulturorganisasjon

De fire kulturkontorene har til nå vært selvstendige enheter, og dermed gjort mange av de samme oppgavene. Nå er fagfeltene samlet.

– Et nytt team skal konsentrere seg om kommunikasjon og markedsføring for å nå enda bedre ut med tilbudene. Vi etablerer også et aktivitetsteam som er fleksibelt og tilgjengelig der det er behov, sier kommunaldirektør Harm-Christian Tolden. – Vi forsterker kompetansen når vi samler den nye enheten Kulturformidling og deltakelse med Fagavdeling for kunst og kulturutvikling. Samtidig beholder vi kontaktpunktet på kulturkontorene for publikum og kulturlivet ute i bydelene.

Fremover vil det også bli tett samarbeid med bibliotekene og Innbyggerservice når det gjelder kontakt med innbyggere og det lokale kulturlivet.

Kontaktinformasjon

Info fra alle kulturdistrikt vil bli tilgjengelig på enhetens felles nettside. Spørsmål om kulturaktiviteter i kommunal regi rettes nå til Team for aktivitet, som er et nytt team med ansvar for fritidstilbud og kulturaktiviteter i kommunal regi for barn, unge, utviklingshemmede og mennesker med psykiske helseplager. Koordinator er Kristi Guldberg,

Markedsføring

Trenger man hjelp til markedsføring av kulturarrangement eller -aktivitet i regi av lag/ organisasjon, er Team for kommunikasjon og markedsføring rett sted. Dette teamet har ansvar for markedsføring av kommunale kultur- og fritidstilbud. Teamet kan også bistå lag/org. med promotering av aktivitet/arrangement. Koordinator er Birthe Stenhjem, tlf. 55 56 94 48.

Lokale kulturkontor

Kulturkontorene vil fra 1. august 2017 ha ansvar for administrasjon av bydelenes kulturlokaler, samarbeid med lag/organisasjoner om lokale arrangementer og aktiviteter, veiledning av lag/organisasjoner, samt publikumskontakt. Bergenhus og Årstad kulturkontor holder til i Kong Oscars gate 54. Telefon: 55 56 42 00.  Avdelingsleder er Lisa Knapskog Skauge, tlf. 55 56 94 58,

Bergen kulturskole, Strømgaten 19, vil som før ha ansvar for undervisning i musikk, dans, teater, visuell kunst m.m. Rektor er Mardon Åvitsland.

Kulturmidler

Lokale lag/org. som vil søke tilskudd til kulturaktivitet må nå henvende seg til ny avdeling: Fagavdeling for kunst og kulturutvikling. Fagavdelingen vil se alle områdene innen kunst og kultur i sammenheng, og skal bidra til satsinger som sikrer utvikling av kulturbyen Bergen innenfor både frivillighet, amatørkultur og det profesjonelle feltet. Telefon: 55 56 58 78.