P1040947 Det er bare noen hundre meter fra værstasjonen ved Kurlatjørn til nærmeste bebyggelse