P1040975 Nedbørmåleren ved Kurlatjørna på Gullfjellet hadde fått hele hele 2648 mm nedbør i 2017 inntil 18. august