Mens Gullfjellet har fått nærmere 1200 mm nedbør i sommer har det bare falt om lag en tidel har i Ljøsne-området i Lærdal