Gå-til-skolen-kampanjen «Beintøft» med avspark på Landås skole

Alma Glenjen og Eivind Glenjen er klare for Beintøft. Foto: Miljøagentene

Denne uken startet gå-til-skolen-kampanjen «Beintøft», der over 30.000 barneskoleelever fra hele landet skal konkurrere i å reise mest miljøvennlig til skolen. Mandag 4. september arrangerte Miljøagentene nasjonalt avspark for konkurransen på Landås skole.

Miljøagent Lukas Kristiansen ønsket alle elevene lykke til i Beintøft! Foto: Miljøagentene.

Hele skolen gikk i samlet tropp til skolen. Der ble det holdt appeller fra ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen, næringsminister Monica Mæland og miljøagent Lukas Kristiansen. Politikerne og elever fikk i tillegg prøvd seg i sykkelkonkurransen ”hermegåsa”, der de kopierte hverandres bevegelser på sykkel i skolegården.

– Når vi blir kjørt til skolen forurenser vi naturen. Det er vi barna som har rett til å si ifra til de voksne om at vi ikke vil bli kjørt. Nå er det 30 000 barn som skal si ifra, sa Lukas i sin engasjerende appell til alle elevene på Landås skole.

– Å gå og sykle er gøy, sunt, miljøvennlig og gjør skoleveien tryggere. Jeg skal også gå, sykle og ta buss de neste fire ukene – jeg skal være med på Beintøft! sa ordfører Marte Mjøs Persen i sin appell.

Lang, lang rekke: Hele Landås skole markerte Beintøft ved å gå i samlet flokk til skolen. Foto: Miljøagentene.

Mindre lokal luftforurensing

Gjennom å engasjere barneskoleelever i å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen ønsker mindre lokal luftforurensing. Miljøagentene å bidra til at vi får mindre lokal luftforurensing der vi bor og til å kutte CO2-utslipp skapt av biltrafikk. Det oppstår færre trafikkfarlige situasjoner når færre kjører barna sine til skolen, og barna blir i bedre form og er mer opplagt til å ta til seg kunnskap gjennom hele skoledagen.

– Vi ønsker at barn selv skal få være med å bestemme hvordan de ønsker å ta fatt på skoleveien. Slik kan de være med på å påvirke voksne til å gjøre gode miljøvalg, forklarer sier Hanna Hågensen Aasen, kommunikasjonsansvarlig i Miljøagentene. – Det kan virke enkelt å svippe barna innom skolen med bil, og du tenker kanskje ikke videre over det. Beintøft synliggjør et større perspektiv: Når 30 000 foreldre lar bilen stå, blir resultatene betydelige. I fjor sparte vi jorden for 96 700 kg CO2, sier Hanna Hågensen Aasen.

Ordfører Marte Mjøs Persen, miljøagent Lukas Kristiansen og næringsminister Monica Mæland sto for åpningen av Beintøft på Landås skole. Foto: Miljøagentene.

Går og sykler til månen og tilbake
I fjor gikk 26 000 elever 727 000 km. I år en målet er å gå og sykle tilsvarende distanse som til månen og tilbake – i overkant av 800 000 kilometer. Om det er på jorden, på månen, eller et sted imellom vi befinner oss ved slutten av Beintøft vil tiden vise.

På ferden til månen skal elevene gjennom fire ukesoppdrag med ulike tema: Natur og lokalmiljø, sykkel, klima og verden og luften vår. Slik får elevene utfordret kreativiteten og samarbeidet i klassen. Temauka om sykkel arrangeres i samarbeid med Syklistenes Landsforbund.

– Aktiv transport i hverdagen er nøkkelen til et sunnere Norge, og vi er alle opptatt av å gi barna våre sunne vaner som de kan ta med seg videre i livet, sier Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

www.beintoft.no  kan man fortløpende se hvor langt elevene har gått, og få en oversikt over hvor mye CO2 som er spart ved å ikke kjøre bil til skolen.