Ønsker kandidater til Audhilds minnepris

Audhild Flaktveit Moxnes fra Landås var aktiv med hardingfele og danset folkedans. Hun døde i en trafikkulykke i 2004, 17 år gammel. Foto: Erling Moxnes.

19. mars 2004 omkom Audhild Flaktveit Moxnes (17) fra Sollien på Landås i en trafikkulykke. Hun var en aktiv hardingfelespiller. Det ble opprettet en minnepris, og nå ber styret for Audhild Flaktveit Moxnes’ minnepris om forslag på unge utøvere på hardingfele som vil være aktuelle som kandidater til prisen for 2016.

Formålet med minneprisen er å styrke interessen for utøving på hardingfele blant unge, og slik oppmuntre til varig interesse for hardingfelespill. Minneprisen skal deles ut til en lovende utøver på hardingfele. Personen skal være i alder som svarer til C-klassen på kappleik, og være fra Vestlandet. Det skal være et personlig stipend.

Prisen er etablert til minne om Audhild Flaktveit Moxnes fra Sollien på Landås som var aktiv utøver på hardingfele og danset folkedans. Audhild omkom i en trafikkulykke 19. mars 2004, 17 år gammel.

Minneprisen skal deles ut på Vestlandskappleiken 2017 i Askvoll 13.-14. oktober og er på kr 15.000.

Frist for innsending av forslag er 12. september.

Forslag skal sendes til: Bergen ungdomslag Ervingen, Kong Oscarsgt. 15, 5017 Bergen, e-post: kontoret@bergen.ungdomslag.no

Merk konvolutten/e-posten ”Minnepris 2017”.

For mer informasjon, se www.bergen.ungdomslag.no/minnepris/