Boligsoneparkeringen utvides i 2018, Sykkel-VM har utsatt prosjektet

Stort sett hele Årstad bydel, med unntak av Nattlandsfjellet vil ha boligsoneparkering innen sommeren 2019. De fleste resterende områdene får boligsoneparkering i 2018.

Bymiljøetatens arbeid med planleggingen av Sykkel-VM har forsinket blant annet innføring av boligsoneparkering i Årstad, men i løpet av 2018 vil det meste av Årstad ha fått boligsoneparkering. Slettebakken og Landås sør følger etter første halvår 2019.

Følgende fremdriftsplan er nå Bymiljøetatens utgangspunkt:

  1. Sone 29 (Minde) og sone 20 (Svartediket) – etableres første kvartal 2018
  2. Sone 28 (Stadion) og sone 16-22 – etableres våren 2018
  3. Sone 12 (Solheimsviken), 24 (Solheim) og sone 30 (Minde vest) – etableres høsten 2018
  4. Sone 13-15 (Indre Laksevåg) og 31-32 (Slettebakken, Landås sør) – innføres første halvår 2019

Skulle vært innført i 2016

Lillian Blom (SV) tok sak om boligsoneparkering på møte i Komite for miljø og byutvikling 31. august. Hun viste til sak 08/16 om å utvide ordningen med boligsoneparkering. Solheimsviken/Damsgårdssundet og Minde skulle vært prioriterte områder og boligsoneparkering skulle innføres i disse områdene innen utgangen av 2016.

– Selv om en nå er snart ni måneder inn i 2017 er dette vedtaket fremdeles ikke gjennomført. Parkeringssituasjonen er svært utfordrende i begge områdene, særlig etter etableringen av høyskolen i nytt bygg og av store arbeidsplasser i Solheimsviken, og ingenting tyder på at situasjonen har blitt bedre i løpet av dem over åtte månedene som har gått siden boligsone skulle vært innført.

Halvparten av trafikken er fremmedparkering

I begge områdene utgjør fremmedparkering over halvparten av de parkerte bilene på dagtid slik at boligsone vil være et godt egnet tiltak. Saken har en lang historie med løfter fra både sittende og forrige Byråd så langt tilbake som 2013, og med vedtak i Bystyret både i 2014 (282/14) og 2016 (18/16). Innbyggerne i Solheimsviken har gjennom et innbyggerforslag bedt om hjelp til å bedre bumiljøet sitt gjennom innføring av boligsoneparkering. Det er nå på tide at denne saken kan få en lykkelig avslutning, skrev Lillian Blom i sitt spørsmål.