Stadige ulykker i Nattlandsveien, sykkelvei 3 ½ år forsinket

10. august ble en syklist kjørt til sykehus etter kollisjon med en bil ved Rema 1000, ved krysset Nattlandsveien – Sofus Madsens vei. Ifølge Statens vegvesens vegkart har det vært ni ulykker på det aktuelle stedet siden 2012, hvorav tre alvorlige. Miljøpartiet De Grønne etterlyser fortgang i planene om sikring av forholdene for syklister i Nattlandsveien.

Syklister er stadig utsatt for ulykker i Nattlandsveien, men planene om sykkelvei på strekningen er minst tre og et halvt år forsinket. Miljøpartiet De Grønne etterlyser flere planleggere på sykkelkontoret.

Nylig ble en syklist sendt til Haukeland i ambulanse etter en kollisjon med en bil ved den øverste Rema 1000-butikken i Nattlandsveien. Det er langt fra første gang det meldes om ulykker på strekningen. Ifølge Statens vegvesens vegkart har det vært ni ulykker på det aktuelle stedet siden 2012, hvorav tre alvorlige, mens det har skjedd en rekke ulykker på andre punkter i Nattlandsveien.

Planforslag skulle være klart 3. kvartal 2014

I 2014 ble daværende byråd spurt om status for sykkelvei langs Nattlandsveien, og i svaret het det at «Ny fremdriftsplan forventer planforslag klart til behandling/høring i løpet av tredje kvartal 2014».

I Komité for miljø og byutviklings møte 31. august etterlyste Miljøpartiet De Grønne fortgang i planene om sikring av forholdene for syklister i Nattlandsveien.

– Høring av planforslag vil trolig skje 1.kvartal 2018, svarte byråd Tryti og forklarte forsinkelsen med omorganisering og nedprioritering, sier Sondre Båtstrand, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Bergen bystyre og medlem av Komité for miljø og byutvikling.

– Ikke akseptabelt

– Syklistene utsettes for farlige situasjoner, mens kommunen somler med å få på plass helt nødvendig sykkelvei. Dette er ikke akseptabelt! Gang på gang ser vi at arbeidet med sykkelveier stopper opp. De siste årene har ikke Bergen brukt opp midlene satt av til sykkelveier, så behovet for flere planleggere er stort, sier Sondre Båtstrand.

Potten til gang- og sykkeltiltak i Bergen blir ikke brukt opp

I 2015 skulle det bli brukt 102,8 millioner kroner til gang- og sykkeltiltak i Bergen, mens kommunen ikke brukte mer enn 59 millioner kroner. Heller ikke i 2016 ble potten brukt opp.

Transportøkonomisk institutt har pekt på svak organisering som årsak til manglende sykkelgjennombrudd i Bergen.

– Skal vi få fortgang i sykkelbyen må det ansettes folk som planlegger sykkelveier. Vi har opprettet sykkelkontoret, nå må det fylles med innhold, påpeker Sondre Båtstrand.