Det hvite hus i Haukelandsbakken flytter midlertidig til Lindås

Bygningsantikvar Ragnar Kristensen studerer lagene av tapet og overflatebehandling på vegger og interiør under demonteringen av bygget. De grundige undersøkelsene av husets lag kan fortelle mye om hvordan bygget er brukt gjennom tidene, og danner grunnlaget for en historisk riktig tilbakeføring av bygget. Foto: Gamle3hus.

Det hvite hus i Haukelandsbakken har kommet i de beste hender: Gamle3Hus har fått i oppgave å foreta antikvarisk dokumentasjon, demontering og lagring av herskapshuset som ble oppført i 1852/53. Inntil ny tomt er klar skal huset lagres på Gamle3Hus sin lager- og produksjonshall på Fammestad i Eikangervåg i Lindås.

Det hvite hus må vike på grunn av andre byggetrinn på barne- og ungdomssykehuset.

Som følge av utbyggingen av nytt barne- og ungdomssykehus på Haukeland skal bygget demonteres og flyttes til en ny tomt. Mest aktuell plassering er på nordsiden av Haukelandsbakken. Da bygget ble oppført, var området på Haukeland bebygd med husmannsplasser og lystgårder.

Etter at sykehusdriften startet på Haukeland i 1913 har bygget huset ulike sykehusfunksjoner frem til i dag.  Veidekke ASA er hovedentreprenør for prosjektet, mens Helse Bergen er eier.

Interiør fra Det hvite hus. Mange bygningsdetaljer er originale. Foto: Gamle3hus.

Det hvite hus bærer preg av solid håndverk. Mye er endret fra den gang huset hovedsakelig ble nyttet som lyststed. Foto: Gamle3hus.

Mange store prosjekter

Gamle3Hus ble startet i 2009, med kunnskap som hviler på mange generasjoners erfaring og forståelse av håndverkstradisjoner og materialkjennskap. Bedriften er totalentreprenør for rådgivning og praktisk arbeid på antikvariske bygninger og kulturminnefaglige spørsmål.

Gamle3Hus har bred fagkompetanse på rehabilitering og restaurering. Hovedkompetansen ligger i å kunne gjennomføre prosjekter fra antikvarisk dokumentasjon, med tegningsmateriale og søknadsprosess, frem til ferdig restaurert bygg. Gamle3Hus inngår også med kompetanse og ressurser i deler av eksterne oppdrag med kompetanse og ressurser.

Blant bedriftens prosjekter de siste årene er følgende:

Bergen Tinghus, Rosenkrantztårnet, Slettebakken hovedgård, lystgården Christinegård og Hollenderboden i Sandviken, Bellgården og Svensgården på Bryggen, Zander Kaas, Kalle-løen og Tinahuset i Almåstunet i Åsane, Kalfarveien 99 og 122 (Jernbaneverket) og lystgården Lønningen ved Flesland (Avinor).