Har 500.000 kr å fordele, ungdommer ønsker tips om gode formål

Dette er denne flotte gjengen som skal finne prosjekter Sparebanken Vest kan støtte. De kommer fra ulike bydeler og har forskjellig bakgrunn og interesser, men fellesnevneren er et stort engasjement for samfunnet vi lever i.

– Vi i ungdomsrådet i Sparebanken Vest skal i år dele ut 500 000 kroner til gode tiltak for ungdommer. I den forbindelse leter jeg etter gode prosjekter og ungdomstilbud, som allerede finnes eller er planlagt til å begynne og som trenger midler i bydelen vår, forteller Amir Mohammed Fantahun. Han sitter i ungdomsrådet som representant for Årstad bydel.

Hvert år deler Sparebanken Vest ut penger av overskuddet til gode tiltak. – Vil du være med og hjelpe ungdomsrådet å finne gode formål for ungdommer i Bergen? spør Amir Mohammed Fantahun.

Sparebanken Vest er opptatt av at det skal være godt for ungdom å vokse opp på Vestlandet. Hvert år deler banken ut penger av overskuddet til gode tiltak. Men hva er det ungdommen trenger? Banken fant ut at ungdommen selv sannsynligvis vet bedre hva som kan være gode tiltak å støtte for denne aldersgruppen.

Unge med stort engasjement for samfunnet

Derfor, som et prøveprosjekt for Bergen, inviterte banken ungdom mellom 15 og 17 år inn i et ungdomsråd. Interessen var stor for å være med å gjøre noe bra for de unge i Bergen. Banken fikk over 100 søknader til de åtte vervene. Dette er disse flotte ungdommene som skal finne prosjekter Sparebanken Vest kan støtte. De kommer fra ulike bydeler og har forskjellig bakgrunn og interesser, men fellesnevneren er et stort engasjement for samfunnet vi lever i.

Du kan bidra

Banken håper folk vil være med og hjelpe ungdomsrådet å finne gode formål for ungdommer i de ulike bydelene av Bergen. Forslag/tips sender du til: ungdomsrad@spv.no