Fra dagligvarer til bruktbutikk og møtested i Nattlandsveien

Etter lang tids planlegging og mye dugnadsarbeid åpner Vel Bevart Bruktbutikk i Nattlandsveien torsdag 28. september.

Torsdag 28. september åpner Vel Bevart Bruktbutikk i de tidligere lokalene til Joker-butikken i Nattlandsveien 81. Butikken er åpen torsdager og fredager fra 11 til 17 og lørdager fra 10 til 14. Butikken tar imot alt som er helt og rimelig rent, som klær, leker, bøker, møbler, nipps osv. Man tar ikke imot hvitevarer, skitne madrasser og store møbler.

Det trengs frivillige til oppgaver som transport, prising, utstilling og salg, kaffekrok/samtalekrok og reparasjonskafé/fiksefest. Interessert? Ta kontakt på e-post , Facebook eller telefon 471 76 460 eller 928 11 178.

Bærekraftig møtested

Vel Bevart Bruktbutikk skal være et bærekraftig møtested der folk og fe, ting og tang, kunder og kultur, miljø og skaperverk blir ivaretatt. Konseptet med gjenbruksbutikker har vi hatt i lang tid i Norge. Hvis virksomheten kun har frivillige ansatte, kan man selge uten moms.

Det har over tid vært syslet med tanken om å starte et diakonalt møtested og en gjenbruksbutikk i Bergensdalen. Ulriken KFUK/KFUM har gått inn som garantist og har overtatt lokalene etter Jokerbutikken i Nattlandsveien 81. I interimstyret sitter representanter for Ulriken KFUK/KFUM og flere menigheter i området.

Visjonen er å skape et diakonalt lavterskel møtested for Bergensdalen der integrering, holdningsskapende motpol til bruk og kast-kulturen er stikkord. Man ønsker å skape et fellesprosjekt  som kan gi grobunn for økt samarbeid på tvers av organisasjoner og menigheter.

Arbeidstrening

På sikt ønsker man å få til et samarbeid med Bergen kommune/NAV om å ha noen plasser til arbeidstrening for mennesker som av ulike årsaker kan trenge litt tid og tilpasning for å komme ut i arbeidslivet.

Håper er også å være et lite nærmiljøsenter der strikkekafé, retroverksted, sykkelverksted osv kan bli en realitet. For de som ønsker å sitte et annet sted enn på NAV for å lete etter jobb på internett vil man ha egen PC med gratis wifi.

Overskuddet fra driften vil gå til diakonale satsinger.

Kunder nummer en, lenge før åpning, sikret seg jakken som Vel Bevart Bruktbutikk hadde på utstillingen på LandåsFest.