Disse turnerne er nå om lag 20 år gamle. Instruktør var Odd Michelsen