Marcus Selmer mellom 1862 og 1869. B utsikt fra Markusplassen mot Store Lungegårdsvann kopi