Marcus Selmer mellom 1862 og 1869. utsikt fra Markusplassen B mot Store Lungegårdsvann kopi