Foto fra album som dokumenterer opparbeidelsen av Solheim kirkegård. 1914-1918. Til høyre Solheim sekundærstasjon. Arkivet etter Vann- og kloakk- BY