Solheim Begravelsesplads 1918. Dette bildet er datert 1. oktober 1914 og er tatt fra Ulriken, på oppsiden av nyoppførte Haukeland sykehus. ”Billedet viser den langs Løvstaksiden beliggende eiendom, som fra Helge Johannessens arvinger i 1912 blev indkjøpt for anlæg av ny begravelsesplass paa Solheim. Arealet er opgit til 63 maal, kjøpesummen var kr 72.000. Endvidere indkjøbtes samtidig fra Bergens Privatbank er nordenforliggende grundstykke, ca 13 maal for kr 12000. av disse eiendommer er 77553 kvm reserververet den nye begravelsesplads, vist på billedet med grænselinjer. Endvidere er indkjøbt i februar 2014 i samme øiemed en del av ingeniør Høstmarks eiendom, ca 40000 kvm for kr 70.000 inklusiv et beboelseshus og et stenbrudd. eiendommen er vist på billedet med sorte begrænsningslinjer. Den del som paabilledet er vist skraffert, indgaar under første oparbeidelse og har et areal av 39173 kvm. Bildet er utlånt fra Bergen byarkiv.